МАҚОЛҲОИ МУОСИР

 • Фейсбукро бастан осон асту даҳони мардумро, мушкил
 • Шайхро ҳунар нест, Фейсбук бесоҳиб
 • Баъд аз нисфирӯзӣ ақли ӯзбек медарояд
 • Мардикор шикам надорад
 • Хурӯс бошу «петух» не
 • Як рӯз бошу хурӯс бош
 • Бепул саломро алейк намегӯянд
 • Ба даҳонат нигоҳ карда гап зан!
 • Чашм номард аст.
 • Маълумот оли – калла холӣ
 • Аз маталҳои давраи ҷанги шаҳрвандӣ : “Гапа БТР ҷуқид”
 • Сиёсат – зани ғар аст
 • Дар наомади кор санг сангдон шиканад, атола дандон ва “гоҳе як тири дайду хатти интернетро қатъ кунад”
 • Қонуншиканӣ дар боло — хунрезӣ дар поён
 • Зинда будани ман аз бекафанӣ аст
 • Бо сипохй ( милиса ) ҷ ура нашав, ба занат сири дилатро наг ӯ й ва аз навкиса карз магир
 • Як задани Точй ва сад задани Хочй
 • Деги сиёҳ боло шуд, хешу табор пайдо шуд
 • Барои бист сол мешавад, як ҷаҳон ташаккур гуфт
 • Дар Маскав борон шавад дар Душанбе чатр мегиранд
Advertisements

НЕКИЮ БАДЙ ВА ХИСЛАТҲОИ НЕКУ БАД

 • Обрӯи хушомадгӯй, на дар кӯча, на дар ҷӯй
 • Зарфи дарунхолӣ, овози баланд дорад
 • Зарфи дарунхолӣ ғарқ намешавад
 • Саломи хушомадгӯй бе тамаъ нест
 • Аз “пагоҳ биё” гӯӣ, дасту дилатро шӯй
 • Маст омад девона гурез
 • Девона гурез, ки маст омад
 • Ҳамаро бо як чашм бин
 • Зиёрати калонсолонро одат кун
 • Агар ба касе некӣ кардан наметавонӣ, пас бадӣ накун
 • Сухани хуб садақа аст
 • Девона чу девона бубинад, хушаш ояд
 • Бадгумон бош, дар амон бош
 • Ҳар кӣ тарсид, мурд, натарсид, бурд
 • Худро “Мусичаи бегуноҳ” нишон надеҳ
 • Вақте доро шудӣ, давраи нодориатро фаромӯш накун
 • Бо бадон бад бош бо некон накӯ
 • Шукри чав кунӣ гандум хам мешавад
 • Дари касро бо мушт макуб, ки дари туро бо лагад хоҳанд куфт
 • Шуши накд беҳ аз дунбаи насия
 • Дер ояду шер ояд
 • Нон ҳам нону нонреза ҳам нон
 • Табари мардум тагкундааш аз санг
 • Дар зимистон барф намедиҳад
 • Олими беамал — занбӯри беасал
 • Дар баччагӣ хондан накш дар санг
 • Аз бекор Худо безор
 • Аз мо ҳаракат аз Худо баракат
 • Оруғи одамони доро бӯй надорад
 • Ба боми кас санг маандоз, ки баргашта ба худат мезанад
 • Окибат гургзода гург шавад, Гарчи бо одамон бузург шавад
 • Хар фард, ки баландравӣ кунад, ба пастӣ равад
 • Агар қаҳрат омад, биниятро газ!
 • Акка роҳгардии зоғро ёд мегирам гуфта, роҳгардии худро гум кардааст
 • Нодида дидааст – изорашба р..дааст..!
 • Мурдаро монда тутхурӣ
 • Дар кисааш муш бо асо меравад
 • Шароби бепулро ҳам қозӣ мехӯрад
 • Кур аз Худо чӣ мехоҳад? Ду чашми бино
 • Ҷавоби аблаҳ хомӯшист
 • Он ки туҳмат мезанад, ҳазор бор мекушад ва қотил як бор
 • Якборахӯру – якборамур
 • Себро кирми худаш мехӯрад
 • Муйлабашро табар намебурад
 • Ҳаминқадари дигараш дар таги замин аст
 • Касе оташ гиронд, дудаш ба чашми ман даромад

БУЗУ ГӮСФАНД ВА ГОВУ ГӮСОЛА

 • Бузак намур баҳор меояд, вақти харбузаву хиёр меояд
 • Буз агар хирман мекӯфт, ҳоҷати барзагов набуд
 • Буз ба гӯсфанд хандидааст
 • Фарбеҳиро гусфанд мебардорад
 • Кори ҳар буз нест хирман кӯфтан
 • Буз дар ғами ҷону қассоб дар ғами чарбу
 • Фарбеҳия гӯсфанд мебардорад на буз
 • Буза танаш хорад, нони чӯпона мехурад
 • Буздилро хатар ёр аст
 • Бузро бо пои худаш меовезанд, гӯсфандро бо пои худаш
 • Тараҳум бар паланги тездандон, ситамгорӣ бувад бар гӯсфандон
 • Буз бо буз меҷангаду пойи меш мешиканад
 • Буз гӯсфандро механдад, дег дегро
 • Даҳмарда бисёр шуд, галла ҳаром мемурад
 • Гӯсолаи мешудагӣ аз пояш маълум
 • Гузари пӯст ба чармгар меафтад
 • Гови бешир овозаш баланд
 • Гусфанди нар-барои қурбонист
 • Гови дар диёри бегона-гӯсола
 • Давидани гӯсола то коҳдон
 • Аз огили холи гови шохзан беҳтар
 • Гови пир кунчора намехӯрад?

САГ ВА ХУРӮС

 • Як рӯз бошу хурӯс бош
 • Бо ҷеғ задани хурӯс, намешавад рӯз
 • Хурӯс бошӣ, ҷеғ зан, мокиён бошӣ, тухм кун
 • Ба умеди фарёди хурӯси ҳамсоя мабош
 • Хурӯс бошу «петух» не
 • Хурӯс дар ҳама ҷо як хел ҷеғ мезанад
 • Камбағалро дар болои шутур саг газидааст
 • Саг меаккад корвон меравад
 • Саг соҳибашро дӯст медорад, гурба хонаи соҳибашро
 • Саг вафо дораду одам не
 • Оши шарикия кучук (саг) нахурдааст
 • Саги устухонхурда андеша мекунад
 • Саг дар хонаи соҳибаш шер аст
 • Вафодориро аз саг биомӯз
 • Саг одамро газад, хабар нест, одам сагро газад, хабари нав аст
 • Саг макони зисташро бо думаш рубучин мекунад
 • Саг вафо, бону ҷафо
 • Шағоли ҷангали Мозандаронро нагирад ҷуз саги мозандаронӣ
 • Саг дар хонаи худ шер аст
 • Саги мо суи маҳтоб меҷакад
 • Гӯшти хару дандони саг!
 • Одами дурусткор ба хотири як қитъа устухон худро ба саг табдил намекунад
 • Дар хонае, ки ду саг ҳаст, барака ҳасту дар хонае, ки ду зан ҳаст, барака нест!
 • Аз саг тарсӣ, гадоӣ накун

ҶАВОНМАРДЙ ВА ҶАВОНИЮ ПИРЙ

 • Худро мард донӣ, дигаронро шер дон
 • Бе пир марав, ки дар амони гарчанд Сикандари замони.
 • Ҷавони каму, пири беш
 • Пирию хартозӣ
 • Пирию харсаворӣ
 • Қарз ҳайзи мард аст
 • Қарз шӯи мард аст

ҶИНСИ ЛАТИФ

 • Гул бе хор намешавад, духтар бе ёр
 • Ош бе пиёз намешавад, духтар бе ноз
 • Духтарро дар рузи боронй хуш намо
 • Духтарбонй – Калъабонй
 • Модарро бину духтарро интихоб кун
 • Хонаеро, ки ду кадбонуст хок то зонуст
 • Хандаи духтарони хона бояд ба гӯш нарасад
 • Дарахти макри зан сад реша дорад,
 • Модар чи гуна духтар намуна
 • Пода бошад, мода ёфт мешава
 • Ҳузур – хузури безанй, фатир пазй худат занй.
 • Зан – муйдарози аклкутох
 • Кадбону зиёд шавад, зувола гум мешавад
 • Мард ба ишқ бозӣ кунад, зан бо ишқ зиндагӣ мекунад
 • Модарашро бину, духтарашро гир
 • Ҳуши оча ба бача, ҳуши бача ба кӯча
 • Духтари гуреза аз никоҳи қозихона
 • Духтарам ба ту мегӯям, келинам ту шунав
 • Духтари саросема тез ба шавҳар намебарояд
 • Хеши зан кайла бизан, хеши шу коса бишу
 • Духтар чи гуна , модар намуна
 • Дустии ду зан – хамеша суикасд нисбати зани сеюм аст
 • Духтари бероха дахонаш тавба кунад хам дигарчояш тавба намекунад
 • Дар хонае, ки ду саг ҳаст, барака ҳасту дар хонае, ки ду зан ҳаст, барака нест!
 • Духтари беноз, фатири бепиёз
 • Духтар, ба ту мегӯям, Келин, гӯш дор

ГАПУ КОР

 • Аввал андеша баъд гуфтор
 • Аз пашша фил масоз
 • Нонро калон гиру, гапро калон не
 • Медонистам – наметавонистам, метавонистам – намедонистам
 • Аз бекор Худо безор
 • Дуруги маслихатомез, бех аз рости фитнаангез
 • Хеч кас дуги худашро турш намегуяд
 • Шахси хирадманд нисбати дуги дигарон бадгӯи намекунад
 • Як гап задам дар масти, дар канчугат барбасти
 • Агар намедони бипурс
 • Пурсидан айб нест
 • Зери коса нимкоса
 • Дарро гуфтам девор шунав
 • Сухани хуб морро аз хонааш баровардааст
 • Сухани хуб сайёди дилҳост
 • Сукут аломати ризост
 • Дахони пушида сад тилло
 • Беэзор бар почаканда механдад
 • Офтобро бо доман пушида намешавад
 • Бепул саломро алейк намегуянд
 • Аз маталҳои давраи ҷанги шаҳрвандӣ : “Гапа БТР ҷуқид”
 • То шамол нашавад, барги дарахт намечунбад
 • Кори хайрро-кӯшиш, кори шарро-пӯшиш
 • Дар кори хайр истихора нашояд
 • Меҳнатро бисёр кун гапро кам
 • Кори шаб хандаи руз
 • Изои бандаи мӯъмин ҳаром
 • Ҳафт бор чен куну, як бор бур
 • Оҳанро дар гармияш мекубанд
 • Захми табар мераваду, захми сухан не
 • Ваъда доди вафо кун қавл доди иҷро кун
 • Пурсон-пусрон, меравӣ Ҳиндустон
 • То набошад чизаке, мардум нагӯянд чизҳо
 • Кудака кор фаромю аз пасаш дав
 • Аз бекори кори бепул хубтар!
 • Шавад обӣ, нашавад лалмӣ
 • Лаклака рафташа не, омадаша бан!
 • Фола охираша бин
 • То шамол набошад, барги дарахт намеҷунбад
 • Гуфтан гавҳар бошад, хомуши тиллост
 • Сухан бисёр дону андаке гуй
 • Сухани хуш морро аз лонааш берун мекашад
 • Сухан сардафтари девони ишк аст
 • Сухандони парварда пири кухан, Бияндешад в-он гах бигуяд сухан
 • Аввал бубин чои худ, баъд бимон пои худ
 • То ранч набари, ганч ба даст наояд
 • Деҳқонӣ бе резу-чош намешавад

ХАР ВА АСП

 • Хари лӯлиро об деҳу пулашро гир
 • Хари вомонда маътали ғелзанист
 • Хари мо аз куррагӣ дум надошт
 • Харро амак гӯю корро пеш бар
 • Дар беамаки хар амак
 • Хар ҳарому кораш ҳалол
 • Марги хар — тӯйи сагон
 • Зӯраш ба хар нарасид, полонашро зад
 • Хар ҳамон хару полонаш дигар
 • Хар аз хар монад гушашро бур
 • Пӯсташ пӯсти хар шудааст
 • Тавқи заррин ҳама бар гардани хар мебинам
 • Хар агар Макка раваду биёяд ҳам, ҳамон хар
 • Хар агар равад Маккаву Мадина, боз ояд, ҳамон хари порина
 • Харат аз об гузашт
 • Пирию хартозӣ
 • Пирию харсаворӣ
 • Каллаи харро болои лаълӣ монанд, мелағжад
 • Гурги бекор, хари бакорро хурдааст
 • Чавро ба ман деҳу баъд харигариро тамошо кун!
 • Бардорад зам кун, набардорад кам кун
 • Аз хар мефарояду аз зин не
 • Хари кӯру оғили танг
 • Хар чӣ донад хӯрдани қанду набот,тӯрбаи каҳ бошаду кунҷи работ
 • Хирс мулло мешавад бо зарби чӯб, вале хар не
 • Хари боркаш, беҳ зи гови шохзан
 • Як тараф хар шуд, тарафи дигар бояд одам шавад
 • Хари боркаш, беҳ зи одами мардумозор
 • Хари корӣ беҳ аз аз одами бекор
 • Хар аз гала монад, ёлу думаш мерезад
 • Ё хар пеши бор ё бор пеши хар
 • Мискин харак орзуи дум кард, Наёфта дум ду гуш гум кард
 • Ҳангии ҳанг аст хари мо, ҳай дакаданг аст хари мо
 • Хар хӯсид, хум шикаст
 • Як хар дар оғили худ, беҳ аз чил асп дар саисхонаи бой
 • Ҳар хар дар оғили хеш хоҷа аст
 • Якравии хар бар зарари худи хар
 • Хари худи бех аз аспи хамсоя
 • Гӯшти хару дандони саг
 • Асп чаҳор пой дошта бошад ҳам, пешпо мехӯрад
 • Аз асп дав, аз соҳибаш ҷав
 • Узангуи тиллои харро асп намекунад
 • Аспро наъл карданд, курбокка хам пояшро дароз кард
 • Худо харро шинохт, шохаш надод
 • Аспи пешкаширо ба дандонаш нигоҳ намекунанд
 • Гар бар хар бор надорӣ, ба вай чӣ кор дорӣ?
 • Дар хӯрдан наҳанг, дар кор хари ланг
 • Касофати як хар бар ҳазор хар
 • Ҳай, афсӯс, ду шох медоштӣ, як оғила пур мекардӣ
 • Аз ноилоҷӣ бӯса ба думи хар мезананд
 • Харро, ки хархон гуфтӣ, худро ба ҷарӣ мепартояд
 • Аспро дар охури хар бандӣ, хар мешавад
 • Хар бошӣ, харигарӣ кун, Хар набошӣ, одамгарӣ
 • Хар аз хар монад гушаша бур
 • Хар аз лағади хар хафа намешавад
 • Аспи хубро як қамчин, аспи бадро сад қамчин
 • Аспбоз зери сум мемурад
 • “Асп дорӣ?”, “Не”, “Хар дорӣ?”, “Не”, “Домод дорӣ“, “Ҳа”, “Биёраш…”
 • Аспи хубро як қамчин, аспи бадро сад қамчин
 • Аспро дар охури хар бандӣ, хар мешавад
 • Асп ёфтаасту майдон наёфтааст

ЧАШМУ ЗАБОН

 • Чашмашро бубин, дилашро бихон
 • Чашми одам — дарё
 • Чашми одам кӯҳро кафондааст
 • Чашмаш серӣ надорад
 • Чашми танги дунёдорро ё қаноат пур кунад, ё хоки гӯр
 • Агар бинӣ набошад, чашмҳо ҳамдигарро мехуранд
 • Дар шахри якчашмахо якчашма шав
 • Касе чашм дорад, мебинад
 • То ба чашм набинӣ, бовар накун
 • Кур як бор дар чох меафтад
 • Чашм номард аст
 • Барои кӯр торику равшан яксон аст
 • Аз дида басе фарқ бувад то ба шунида
 • Гадо гадоро чашми дидан надорад
 • Ба харидор сад чашм камӣ мекунад, ба фурушанда як чашм кофист
 • Кӯри худ, бинои дигарон
 • Чашми бе назар, кури маънавист
 • Шикамсери чашмгурусна, хамеша гурусна аст
 • Чашмгуруснаро Худо сер кунад
 • Шиками гуруснаро хеч кас намебинад, аммо чашми гуруснаро хама мебинад
 • Наздик наё набинамат, дур нарав гург нахурад
 • Чашмҳоро бояд шуст, ҷӯри дигар бояд дид
 • Ба чашмаш нигоҳ карда намешавад
 • Бо теғи нигоҳаш, диламро пора кард
 • Ба даҳонат нигоҳ карда гап зан!
 • Чашм дарвозаи дил аст
 • Аз дида даромада ба дил нишаст
 • Шунидан кай бувад монанди дидан
 • Чашми сер ҳам давлат аст
 • Даҳони баста — сад тило!
 • Аз даҳонаш саги бо занҷир мебарояд
 • Ба даҳонат нигоҳ карда гап зан!
 • Аз даҳонаш алов меборад
 • Бо ҳалво гуфтан, даҳон ширин намешавад
 • Дар даҳонаш об гирифтагӣ

ДЎСТУ ДУШМАН

 • Сирратро ба дӯстат нагӯ, зеро дӯстат низ дӯст дорад
 • Бо дӯстат душманӣ хоҳӣ, қарз бидеҳ
 • Душманат агар айбатро наёбад, мегӯяд; “Думи сагат каҷ
 • Душман хас асту бас
 • Дӯстро дар мусибат мешиносанд
 • Душмани мард беҳ аз дӯсти номард
 • Дӯстонро дар хилват сарзаниш кунед ва дар малои омм таҳсин

САР ВА ЗАБОН